Missie & Visie

Missie & Visie

Missie & Visie van de Dorpsraad Muntendam, het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in ons dorp, Muntendam.
Als speerpunten hebben we voorlopig gekozen voor zorg en welzijn.

Zorg en Welzijn

Zorg en welzijn is een breed begrip, maar in de huidige en komende tijd niet onbelangrijk.
Zorg voor jezelf en als dat niet meer lukt………………..wat dan? De huidige regering heeft het standpunt ingenomen om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit standpunt is ingegeven door het gegeven dat de zorg op dit moment en zeker in de toekomst onbetaalbaar wordt.
Alleen als het echt niet meer gaat worden er oplossingen aangedragen. Er wordt verwacht van de zorgvrager in eerste instantie hulp te vragen van de kinderen, familie, buren, kennissen of van wie dan ook.

Zorg en welzijn zijn sterk met elkaar verweven, heeft men zorg nodig kan het welzijn hier onder lijden. Mensen die gezond zijn staan vaak anders in het leven dan mensen met een zorgvraag.
Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, we moeten oppassen dat we niet generaliseren en iedereen over dezelfde kam scheren.

Ouderen Actief

Ouderen Actief, een vrijwilligersgroep gelieerd aan de DRM. probeert een bijdrage te leveren aan het welzijn van de bevolking, door een aantal keren per jaar iets voor ouderen te organiseren.

Zo is er al eens een gezondheidsmarkt georganiseerd, waarbij verschillende organisaties op het gebied van zorg aanwezig waren, waar men terecht kon met vragen.Niet alleen zorgaanbieders waren aanwezig, maar bijvoorbeeld mensen van de fysiotherapie, een docente die een demonstratie gaf op het gebied van stoelgymnastiek en iemand waar men terecht kon voor een APK van de rollator die kleine gebreken ter plaatse verhielp.
Een ander evenement was de Proef- en Verwenmiddag, die door een 140 personen werd bezocht.

De plaatselijke middenstand heeft, geheel kosteloos, gezorgd voor de versnaperingen waar de aanwezigen van konden proeven. Op het gebied van persoonlijke verzorging was er bijvoorbeeld een kapster, een nagelstyliste, een pedicure, een manicure, iemand die aan voetreflectie deed en iemand met stoelmassage. Verder niet te vergeten standhouders met zelfgemaakte producten.

Deze middag is zowel door de bezoekers als standhouders als zeer geslaagd ervaren.
En wat te denken van de 55+ middag. Eerst een optreden van een muzikaal duo en vervolgens met 60 personen van stamppot genieten.
Het doel van Menterne Actief is tweeledig, ten eerstewe willen de mensen een leuke middag bezorgen en wellicht nog belangrijker mensen die weinig of geen contacten hebben onder de mensen brengen. Ten tweede willen we zorgen dat de Menterne bestaansrecht blijft behouden.

Wat als het zover komt dat er geen toekomst meer voor is en gesloten moet worden ?

Zover willen we het niet laten komen en willen we meer reuring in het dorpshuis bewerkstelligen.